Dzień 1 - Bezpieczeństwo gospodarki morskiej (porty, żegluga, logistyka) 12 III 2024

During Transport Week 2024, there will be a conference “Security of maritime economy (ports, shipping, logistics)” in Polish, organized by “Namiary na Morze i Handel” (participation requires marking in the form).

8:30 – 9:00

Rejestracja i poranna kawa

8:30 – 9:00
9:00 – 10:00
OPENING SESSION

Conference Moderators: 

Welcoming speeches

  • Actia Forum (CONFIRMED): Bogdan Ołdakowski, CEO
  • Namiary na Morze i Handel (CONFIRMED): Piotr Frankowski, CEO
  • City of Gdynia Representative (TBC)

Opening debate: Geopolitics aside, trends to determine the further development of the transport industry in Europe – the real cost of digitalization, automation, demographic changes/workforce needs and zero-emission goals

  • Infrata (CONFIRMED): Albert Monclús i Bori, Senior Consultant
  • European Transport Workers’ Federation (CONFIRMED): Josef Maurer, Head of Operations, Central and Eastern Europe and Equalities
  • Centre for Eastern Studies (CONFIRMED): Sandra Baniak, Research Fellow

Presentation: Maritime Cybersecurity and why you need it: A look at the current threat landscape

9:00 – 10:00
10:05 – 10:10

Przywitanie gości i przedstawienie moderatorów sesji

Przedstawiciel Namiarów na Morze i Handel

10:05 – 10:10
10:10 – 11:30
Wyzwania morskiego cyberbezpieczeństwa
Moderator: Marcin Marciniak, Cybersecurity Implementation, EY Poland
– sytuacja na polu cyberbezpieczeństwa w kontekście bieżącej sytuacji geopolitycznej
– największe cyber zagrożenia w sektorze morskim i logistycznym (cyberprzestępczość, APT, haktywiści)
– bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej (w kontekście portów i żeglugi, poziom zabezpieczeń)
– cyberbezpieczeństwo a bezpieczeństwo fizyczne (drony, offshore wind)
Paneliści:
Kimberly Tam, associate professor in cybersecurity, University of Plymouth
Valery Tsiupa, senior consultant corporate affairs ISSP (Information Systems Security Partners) Holdings Inc., oddział w Kijowie
Andrzej Brzózka, prezes Naftportu
Dariusz Ceranowski, kierownik Działu IT, Terramar
10:10 – 11:30
11:30– 11:45

Przerwa kawowa

11:30– 11:45
11:45 – 13:05
NIS2 na ostatniej prostej. Czy branża morska potrzebuje cyberbezpieczeństwa?

Moderator: Magdalena Wrzosek, manager Cybersecurity Hub, EY Poland

– stan przygotowań sektora morskiego/TSL/offshore wind do wdrożenia dyrektywy NIS2

– skąd biorą się opory firm związane z przyjęciem regulacji NIS2 (stan świadomości)

– infrastruktura podatna na ataki (skutki incydentów i zakres zabezpieczeń)

– cyberbezpieczeństwo w łańcuchu dostaw i dlaczego jest to ważne

Paneliści:

Artur Wojciechowski, członek zarządu Naftoportu

Rafał Cichocki, kierownik Centrum Cyberbezpieczństwa Morskiego Uniwersytetu Morskiego Gdynia

Cezary Dzieniszewski, CTO/SOC manager, Cyber360

Piotr Chmielewski, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk

Adam Danieluk, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa TriSec

11:45 – 13:05
13:05 – 13:50

Przerwa

13:05 – 13:50
13:50 – 15:00

Warsztaty/gry strategiczne z zakresu

Tym razem proponujemy przejście uproszczonej wersji ćwiczeń Intermodal Transport Table Top Excercies (TTX), które specjaliści cyberbezpieczeństwa EY rozgrywają ze swoimi klientami. Będzie to wersja intermodalna, obejmująca swoim zakresem różne środki transportu, w tym oczywiście transport morski. Jej uczestnicy, przedstawiciele firm z szeroko rozumianej gospodarki morskiej, w tym z sektora TSL oraz wspierających transport zmierzą się ze zdarzeniami z zakresu cyberbezpieczeństwa i nie tylko. Podstawowym celem gry będzie zachowanie ciągłości działania i dostarczenia krytycznego towaru do klientów, którzy na niego czekają. Towar ma zostać dostarczony w całości i w terminie. Na pewno, poza dawką wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa, dostarczymy Państwu wielu emocji. Nad przebiegiem ćwiczeń czuwać będą eksperci EY Polska.

Ćwiczenia TTX pozwalają spróbować sił w obszarze zarządzania cyberbezpieczeństwem w organizacji działającej w sektorze TSL. Uczestnicy gry mają możliwość przećwiczenia umiejętności prawidłowego planowania strategicznego, weryfikacji planu ciągłości działania, współpracy międzyzespołowej i międzyfirmowej, a także reakcji na incydenty.

13:50 – 15:00
15:00

Zakończenie 

15:00
Scroll to Top
Scroll to Top