Dzień 1 - 14 VI 2022
Europejski Zielony Ład w transporcie i logistyce - szansa rozwoju czy ekologiczny nakaz?

9:15

Przywitanie gości i przedstawienie moderatorów sesji

Przedstawiciel Namiarów na Morze i Handel

9:15
9:30 – 11:00

Sesja 1

 • Europejski Zielony Ład – szansą czy barierą dla rozwoju branży TSL?
  prof. Andrzej Grzelakowski, kierownik Katedry Logistyki i Systemów
  Transportowych, Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Założenia projektu i jego wpływ na przyszłość sektora – korzyści dla branży z wdrożenia proponowanych rozwiązań. Czy spodziewane benefity z osiągnięcia neutralności klimatycznej w Europie zrównoważą koszty poniesione na dostosowanie się do wymogów projektu
 • Paneliści:
  – Marek Tarczyński, przewodniczący rady PISIL
  – Agnieszka Kubaszewska – Monik, freight commercial manager, Stena Line
  Jan Jarmakowski, dyrektor zarządzający, Gdynia Container Terminal
  – Marzenna Guz-Vetter, p.o. dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
9:30 – 11:00
11:00 – 11:20

Przerwa

11:00 – 11:20
11:20 – 12:40

Sesja 2

 • Transport i logistyka wobec zmian klimatycznych – „pragmatyczni oportuniści” czy „zwolennicy zmian”?
  moderator prof. Wojciech Paprocki, dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Postawy branży wobec wyzwań środowiskowych – czy wobec wymagań otoczenia (klientów, instytucji finansowych i regulacyjnych) szybka adaptacja sektora TSL do zmian ekologicznych stanie się koniecznością?
  Rozwiązania ekologiczne wdrażane lub planowane przez firmy.
 • Paneliści:
  – Michał Laskowski, business development manager, Morska Agencja Gdynia
  – Bartłomiej Mazuruk, dyrektor ds. eksploatacji, Polska Żegluga Bałtycka
  – Dariusz Stefański, prezes, PCC Intermodal
  – Karolina Lipińska, zastępca dyrektora ds. rozwoju przedsiębiorczości i innowacji, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
11:20 – 12:40
12:40 – 13:40

Przerwa

12:40 – 13:40
13:40 – 15:00

Sesja 3

 • Blaski i cienie Europejskiego Zielonego Ładu
  moderator Piotr Frankowski, redaktor naczelny Namiary na Morze i Handel
 • Od idei do praktyki – jak rozsądnie wprowadzić w życie proponowane rozwiązania prośrodowiskowe, aby nie zniechęcić do idei projektu? – pytania, wątpliwości, kontrowersje.
  Paneliści:

  – 
  prof. Andrzej Grzelakowski, kierownik Katedry Logistyki i Systemów Transportowych, Uniwersytet Morski w Gdyni
  – 
  prof. Wojciech Paprocki, dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  – 
  Marek Tarczyński, przewodniczący Rady PISIL
 • Zakończenie
13:40 – 15:00
Scroll to Top
Scroll to Top